Thomas Eriksson Arkitekter utvecklar kommunikativ och identitetsskapande gestaltning med skandinavisk tonalitet.

Nyheter

1 juli, 2016

TEA vinnare i Luleå

Thomas Eriksson Arkitekter har tillsammans med bostadsutvecklingsbolaget SHH vunnit en markanvisningstävling i Kronandalen i Luleå. Totalt 3 000 bostäder ska byggas i den nya stadsdelen. TEA:s bidrag är ett av sex förslag som valts ut av kommunen till den första etappen som rymmer 400 nya bostäder i sex kvarter.

8 april, 2016

Återvändsgränd blir passage

Efter 10 år som återvändsgränd öppnas åter Smålandsgatan för gångtrafik till Mäster Samuelsgatan via Mellangatan. TEA har fått i uppdrag av Pembroke Real Estate att rita en ny entrébyggnad till Nordeas huvudkontor i PK-huset i centrala Stockholm.

1 oktober, 2015

Välkommen Clara!

Vi välkomnar Clara Lundeberg som sedan 1 oktober arbetar hos oss på TEA.

1 september, 2015

Invigning av Mästerhuset

På uppdrag av Pembroke Real Estate har TEA inrett huvudentréerna till Mästerhuset, ett exklusivt kontorshus på Mäster Samuelsgatan 17–21 i Stockholm. Med hantverksmässigt utförda detaljer och material i naturliga kulörer har TEA skapat en miljö som andas stillsam och sober exklusivitet.