Thomas Eriksson Arkitekter utvecklar kommunikativ och identitetsskapande gestaltning med skandinavisk tonalitet.

Nyheter

2 september, 2016

Dela kontor med oss!

Nu finns en unik möjlighet att dela kontor med TEA på Sturegatan 11 i centrala Stockholm. Det handlar om en öppen yta om totalt 110 kvadratmeter med möjlighet till två avskilda arbetsrum, och tillhörande förråd.

26 augusti, 2016

Vårdboende ritat med omsorg

Under sommaren påbörjades bygget av Tule Plaza, ett vård- och omsorgsboende i Sundbyberg utanför Stockholm. Fastigheten ligger på Tulegatan, en gata som genomgår omfattande förändringar för att åstadkomma en mer urban atmosfär.

15 augusti, 2016

Öppet hotell i skärgårdsmiljö

I januari 2016 fick TEA i uppdrag av Arkösunds hotell att på ett modernt sätt återskapa den ursprungliga hotellbyggnaden från sent 1800-tal. Redan i slutet av maj 2016 öppnade Hotell Arkösund åter för gäster efter ombyggnationen.

1 juli, 2016

TEA vinnare i Luleå

Thomas Eriksson Arkitekter har tillsammans med bostadsutvecklingsbolaget SHH vunnit en markanvisningstävling i Kronandalen i Luleå. Totalt 3 000 bostäder ska byggas i den nya stadsdelen. TEA:s bidrag är ett av sex förslag som valts ut av kommunen till den första etappen som rymmer 400 nya bostäder i sex kvarter.