I
H
 

Från Thomas Eriksson till TEA

Thomas Eriksson startade arkitektkontor i Stockholm 1988. Efter att ha fått en flygande start med kunder som SAS och Cappellini, har kontoret vuxit organiskt. Förankrad i sina norrländska rötter och med en stark vilja att utforska skärningspunkterna mellan konst och vetenskap, har Thomas fortsatt att utveckla sitt företag TEA till vad det är idag.

Med tiden har han skapat ett växande företag runt sig. Kontoret har blivit en plattform där arkitekter, inredningsarkitekter, designers och ingenjörer arbetar i nära samarbete. Arbetsfältet är brett och omfattar alla skalor och dimensioner – från varumärkesbyggande arkitektur till butikskoncept och privata hem.