Förstora
 
 • g
   
   
   
 •  

  Hässelby bibliotek
  Mångfunktionellt kulturhus

  Under senhösten 2013 påbörjade TEA arbetet med en ny lokal för stadsdelsbiblioteket i Hässelby Gård väster om Stockholm. Utöver inredning av bibliotek skapades ett grupprum för Kulturskolan och ett mötestorg för medborgar- och socialtjänstservice samt konsument- och studierådgivning.

  Lokalen präglades av fönsterväggar och kraftiga balkar som delade rummet i tre skepp. Dessa fick definiera de olika avdelningarna och fönsterväggarna nyttjades till fullo.

  Återvinning, flexibilitet och mångfunktionalitet var tydliga ledord. Snickerier fick dubbla funktioner, en specialritad modul fungerade omväxlande som studieplats, sittbänk och boktråg. Kasserade bokhyllor från annat bibliotek användes på nytt, stolar och möbelgrupper från närliggande second hand-butiker renoverades och målades om. Kulörer från stadsbibliotekets uppdaterade grafiska profil användes för att definiera avdelningarna i det öppna rummet.

  Uppdraget kom från Stockholm stads Kulturförvaltning och lokalen stod klar för invigning i februari 2014.

  Stockholm, 2014.