Förstora
 
 • g
   
   
   
 •  

  Hasselnöten
  Nytt sammanlänkande område i Upplands Väsby.

  Det nya området Hasselnöten bildar en sammanlänkande kärna i närområdet och binder samman befintliga bostadsområden i norra Upplands Väsby. Fyra kvarter med bostäder, förskola, ett utomhusbad och ett allaktivitetshus ska uppföras.

  Hasselnöten har arbetats fram med fokus på ett hållbart, naturnära boende med trivsam vistelsemiljö för många generationer. I skärningspunkten mellan de olika kvarteren placeras torget, områdets mötespunkt. Kring torget som utformas med generösa sittmöbler och grönskande träd når man områdets gemensamma tvättstuga, entré till bad och cafe, garage och återvinning.

  Sociala aspekter såsom trygghet och inkludering har varit närvarande och vägledande under hela processen, och ekologisk hållbarhet, med ekosystemtjänster, gröna tak och träkonstruktion har varit i fokus. Allaktivitetshuset, ett bostadshus samt komplementsbyggnader uppförs med trästomme och fasader i trä.

  TEA har ritat för Väsbyhem och Skanska i partnering. Efter ett roligt och givande samarbete är vi nu klara med systemhandling och ser fram emot fortsatt arbete i bygghandlingsskedet senare i år.

   

   

  Upplands Väsby, 2020