Vi vill bejaka och utveckla nya lösningar och arbetar efter mottot ”I Love New Work” en parafras på den välkända logotypen med en dubbel betydelse: Nya arbetssätt och nya samarbeten.

New work, du sköna nya vardag

Det gångna året har varit en stor prövning för samhälle, företag och individer. Pandemin har drabbat oss på olika sätt och är också ett exempel på hur fort saker och ting förändras, med stora konsekvenser för många. Pandemin har påskyndat redan pågående förändringar av våra beteendemönster. Digitalisering, klimatomställningen och internetekonomin påverkade redan vår vardag.

Det nya coronaviruset har dessutom påverkat och ändrat vårt sätt att jobba, shoppa och umgås. Hemarbete och digitala möten har blivit en del av vår nya verklighet. Många har upplevt hemarbete som något positivt, i andra fall har det fungerat sämre. 2021 blir ett år då människor och företag kommer att vilja välja nya sätt att arbeta och leva.

Det kommer ske stora förändringar i hur kontor, stadskärnor och bostadsområden är utformade och arbetslivet kommer att förändras i grunden. Företag och individer måste vara förberedda på förändringar, inte för förändringens egen skull, utan för att stor anpassningsförmåga är nödvändigt.

I bästa fall kan vi vända det till något positivt, det negativa är ibland världens motor till förbättringar, eller som Churchill sa, “Never let a good crisis go to waste”.

Vad har vi lärt oss av året som gått? Hur bejakar vi det nya och leva upp till mottot: I Love New Work?

I bästa fall medför det nya en förbättring och större möjligheter att anpassa vardagen individuellt. Alla människor är ju olika, att kunna anpassa förhållandena till sina prestandatoppar och positiva egenskaper är ju mest av godo. Hur förser man medarbetarna med de mest lämpliga redskapen? Att undvika onödiga resor är tidsbesparande, vi blir heller inte lika beroende av att resa i rusningstid, vilket kan leda till bättre flöden och gynnar dessutom klimatet.

Vi på TEA är ändå övertygade om att kontor, andra arbetsplatser och offentliga rum kommer att ha en viktig roll även framöver, om än på ett annat sätt. Det främsta skälet är att det digitala inte kan ersätta det direkta mötet mellan människor, eller att kunna arbeta med fysiska ting.

Kontoret blir i högre grad en plats för social interaktion och lärande, en knutpunkt och mötesplats. En plats där man gör det som inte kan göras hemma och där man känner en tillhörighet, en plats som främjar och stärker gemenskap och kreativitet.

Det troliga är att vi kommer att fördela vår arbetstid på olika platser, på jobbet, hemma eller någonstans däremellan. Det kommer att bildas nya hybridformer av såväl arbetssätt som fastigheter och stadsbildningar. Det är nya värden och behov som lockar och som bör styra utformningen.

Vår ambition är att få vara delaktiga i utvecklingen av nya lösningar och ett bättre samhälle, gärna tillsammans med er.

 

Anpassing av arbetsplatsen

 

Under året har vi erbjudit våra kunder att se över vilka anpassningar som är lämpliga på kort sikt för att förhindra smittspridning på kontoret. För många arbetsuppgifter, och för de som inte har möjlighet att jobba hemifrån, är kontoret bästa platsen. Då ska det fungera att jobba utan att man utsätter sig eller sina medarbetare för onödig risk.

Kontakta Lisa Steen för mer information.

BoxOffice – Arbetsro där du är

 

BoxOffice är ett eller två kontorsrum i en välisolerad container som ryms inom måtten för en friggebod.

Skaffa ett kontor nära dig, hemma på tomten eller gemensamt i bostadsrättsföreningen.

Kontakta Anders Elfström för mer information.

Den hållbara arbetsplatsen

Mot bakgrund av långsiktiga tendenser som klimatförändringar, sociala utmaningar och det senaste årets utveckling med ökat hemarbete har vi frågat oss:
– Vad behöver vi den fysiska arbetsplatsen till och hur kommer den att se ut?
– Vad kommer att få människor att välja att gå till kontoret?
– Hur skapar vi en hållbar och attraktiv arbetsplats?

Med flera medarbetare som jobbar på distans kommer kontoret att vara den viktigaste mötesplatsen för att träffa kollegor, utföra kreativt arbete tillsammans samt bygga kultur och gemensam identitet. Lika viktigt är att fokuserat enskilt arbete kan ske på kontoret.

Det innebär att de aktiviteter som styr utformningen av kontoret behöver definieras så att planering och gestaltning av arbetsplatsen främjar verksamheten på bästa sätt.

Kontakta Camilla Engberg för att formulera er nya arbetsplats.