Förstora
 
 • g
   
   
   
 •  

  Luma
  Ljusa material i glödlampsfabrik

  I Luma Park, Hammarby Sjöstad, låg i många år Luma glödlampsfabrik. Fabriken var en av de första funktionalistiska industrianläggningarna i Sverige och uppfördes på 1930- och 40-talet.

  Efter årtionden av industriell produktion var lokalerna nedgångna och i behov av totalsanering när TEA fick uppdraget av Oscar Properties att rita om tre av byggnaderna till moderna flerbostadshus.

  TEA utgick från stomrena byggnader med endast trapphusen kvar när arbetet satte igång. För att omvandla de tre gamla industribyggnaderna till moderna hem sattes en vision om att skapa en studioliknade känsla med höga takhöjder och ljusa material. För att förena historien med nutid sparades pelare och betongbalkar där det var möjligt.

  Arbetet, som utfördes 2008 – 2010, resulterade i 46 lägenheter i storlekar från 1 till 5 rum i två av huskropparna. I den tredje skapades åtta treplanshus, som med sina terrasser ut mot vattnet är unika i sitt slag i Hammarby Sjöstad.

  Stockholm, 2010.