Förstora
 
 • g
   
   
   
 •  

  Stockholm Stadsbibliotek
  Enkelt att stanna länge

  I korsningen Sveavägen-Odengatan ligger en av Sveriges internationellt mest välkända byggnader – Stockholm Stadsbibliotek, ursprungligen ritat av Gunnar Asplund på 1920-talet.

  TEA fick i uppdrag av Stockholm Stad att bygga om och inreda de delar av byggnaden som ligger under den berömda rotundan i anslutning till huvudentrén mot Odengatan. Uppdraget bestod i att med varsam respekt för originalutförandet skapa utrymme för fler studieplatser och göra lokalen mer tillgänglig för alla då huvudentrén är den enda ingång som är anpassad för rörelse- eller funktionshindrade. Lokalen skulle också rymma talboksavdelning, café och studieplatser.

  Med inspiration från Asplunds originaldetaljer har TEA skapat ett formspråk och en materialpalett som ger en robust och välkomnande atmosfär. Resultatet blev en bättre upplyst och mer inspirerande plats som bjuder in besökaren till att stanna länge för att läsa, studera eller bara vara.

  Den nya entrén invigdes i oktober 2011.

  Stockholm, 2011.