Förstora
 
 • g
   
   
   
 •  

  Cirkusgränd
  Parallellt uppdrag i Solna

  Åt Humlegården genomförde vi ett parallellt uppdrag för nya kontorslokaler på en tomt i Solna.
  Tomten ligger mitt i ett expansivt område som gränsar till bostadskvarter, befintliga kontor och ett betydande spårområde.
  Läget kan även ses som en punkt där fler av områdets kommunikationsstråk möts, och har därför stor potential att utvecklas till en livlig nod med betydelse för stadslivet. Att ta chansen till att bidra till detta var utgångspunkten för utformningen av hela förslaget, ett starkt dynamiskt projekt där utformningen av huskropparna var tätt knutet till gatumiljön och de gång- och cykelstråk som vi ville förädla.

  Huskropparna orienterar sig kring ett centralt torg med gott om plats för gatuliv, serveringar och vistelseytor. Nedfarten till cykelgaraget har tagits tillvara och bildar ett gestaltande element på torget och utnyttjats till gradänger.
  Genom en sekvens av indragna grönskande terrassvåningar med lyfts torget upp till kontorsvåningarna och ger mer dagsljus till gatan.
  Tvärs genom torget löper huvudstråket, en förlängning av Landsvägen från Sundbybergs Centrum. En ny gränd löper i nordvästlig riktning, förberedd för ett ev. nytt stationsläge vid spårområdet.
  Huskropparna skiftar både i storlek och utbredning för att kunna erbjuda varierande lokaler, men de förenas genom en sammanhållen fasadprincip.

  Förslaget vann inte men bidrog med värdefull input för fortsatt arbete.

  Sundbyberg, 2018