Förstora
 
 • g
   
   
   
 •  

  Haga Norra
  Två kvarter i ny stadsdel

  TEA har ritat bostäder för två kvarter i den nya stadsdelen Haga norra. Stadsdelen kommer ha en nyckelfunktion för kopplingen mellan Solna och Stockholm och projektet har visat på vikten av att sätta långsiktigt hållbar prägel på både byggnadsgestaltning och boendemiljö. Byggnader talar direkt både till gatumiljö och de boende och vi har därför låtit gestaltning ge tydlig identitet till adresserna i de båda kvarteren. Genom detta ges både orienterbarhet och variation vilket berikar närmiljön.
  Utmaningen har varit att komponera fasadmaterial, färgsättning, volymgestaltning och formhantering och samtidigt förädla beställarens vision och stadsdelens framtida karaktär.

  Haga Norra är ett samverkansprojekt mellan byggherrarna BRABO och Fabege, arkitekterna TEA och BAU (som ritat de kommersiella lokalerna) och entreprenören Zengun. Skalan och komplexiteten i projektet passar TEA och vi ser fram emot färdigställandet av 420 lägenheter fördelat på två kvarter med en BTA på 31400kvm. Bygget påbörjades 2018 och första inflyttning är planerad till 2021-22.

  Solna, 2019