Förstora
 
 • g
   
   
   
 •  

  Tule Plaza
  Urbant vård- och omsorgsboende

  TEA ritar på uppdrag av Vectura Fastigheter ett vård- och omsorgsboende i Sundbyberg utanför Stockholm. Fastigheten är avsedd för omsorg men materialval och färgsättning understryker att detta i första hand är ett trivsamt boende.

  Tule Plaza ligger på Tulegatan, en gata som genomgår omfattande förändringar – lägre hastighetsgränser, bättre cykelbanor och tätare bebyggelse – för att åstadkomma en mer urban atmosfär. Uppdragets utmaning bestod i att på en kuperad och trång tomt rymma huset med alla nödvändiga funktioner och att skapa en tydlig koppling mellan byggnaden och staden.

  TEA har utformat en samlingssal, en plaza, för gemensamma aktiviteter, och fördelat entréer på de första våningarna för att flytta upp verksamheten högre i huset och därmed få plats på tomten. Normalplanet innehåller två enheter à nio lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen.

  Då enheterna organiserats i flyglar upplevs huset som flera mindre huskroppar. Tule Plaza stod klart för inflyttning 2018.

  Sundbyberg, 2018.