Förstora
 
 • g
   
   
   
 •  

  Mackmyra Destilleri
  Världens första gravitationsdestilleri

  2009 påbörjade Mackmyra Svensk Whisky en expansion för att öka kapaciteten av produktion och besöksverksamhet. TEA fick ett uppdrag som mynnade ut i fyra olika projekt: detaljplan för expansionen i Kungsbäck, projektering av skogslagret, det nya destilleriet och ett mindre besökscenter – Mackmyra Whiskyby.

  Det nya – 37 meter höga – destilleriet är ett gravitationsdestilleri där framställningsprocessen utförs med hjälp av tyngdkraften. Metoden innebär färre pumpar och kräver mindre energi. Byggnaden i stål, betong och glas är designad runt produktionen men med besökaren i fokus, som kan följa hela tillverkningsförloppet vid ett besök. Destilleriets innandöme exponeras via en glasfasad mot Whiskybyns framtida torg.

  Målet har varit att ge byggnaden en egen karaktär som förmedlar Mackmyras signum: lekfullhet, sinnlighet och kvalitativ produktion.

  Tack vare en effektiv projektering kunde destilleriet i december 2011 invigas ett halvår före ursprunglig tidplan. Projektet nominerades 2012 till Stora Samhällsbyggarpriset.

  Gävle, 2011.