Förstora
 
 • g
   
   
   
 •  

  KappAhl
  Huvudkontor och distributionscentral

  KappAhl är en svensk klädkedja baserad i Mölndal utanför Göteborg med omkring 400 butiker och 4 000 anställda i Sverige. 1998 kontaktade de första gången TEA med en vision om att samla designstudio och direktion i en helt ny byggnad.

  Huset skulle spegla strukturen och den för KappAhl tydliga kulturen med korta beslutsvägar och betoning på de kreativa aspekterna av verksamheten.

  Lösningen blev en okonventionell byggnad där konstnärsateljén stod som tydlig designreferens. Kontoret präglas av öppenhet mellan de olika disciplinerna – designstudios ligger sida vid sida med förvaltningskontor.

  2001 fick TEA i uppdrag att skapa en helt ny distributionscentral åt KappAhl. Utmaningen bestod i att få en byggnad på 35 000 kvadratmeter att smälta in i ett område med blandad bebyggelse. En storskalig fjällpanel av betong utvecklades och byggnaden fick på så vis en sammanhållen, monokrom och texturerad form. Långa snitt genom den omfångsrika byggnaden ger ett oväntat och unikt uttryck.

  Mölndal, 2001.