Förstora
 
 • g
   
   
   
 •  

  Skanstullshallen
  Hållbar hall i centrala Stockholm

  Den slitna lilla idrottshallen från 1940-talet hade gjort sitt. Istället ville Idrottsförvaltningen och Stockholm Stad ha en fullstor, modern idrottshall på Bohusgatan i Skanstull. Lösningen blev Skanstullshallen, som från första skiss till färdigt byggupphandlingsunderlag är ett arkitektuppdrag signerat TEA.

  Projektet, som startade 2002, var komplext. En stor byggnad skulle uppföras i en tät befintlig stadsmiljö och i en kraftig sluttning. Därtill hade Stockholm Stad högt ställda krav på en hållbar anläggning ur såväl förvaltnings- som miljöperspektiv.

  Skanstullshallen ritades i souterräng, där den högre delen kläddes med ljusa fasadskivor och den lägre fick en mörk fasad i svart terrazzo. Idén bakom de lutande kortsidorna och det svagt sluttande taket var att skapa ett dynamiskt uttryck, som tillsammans med fasadernas skuggbilder av idrottare berättar om verksamheten i hallen. Material valda för att tåla hårt slitage och det gröna sedumtaket är exempel på hur projektet utformades för att möta kraven på en hållbar anläggning.

  När hallen invigdes 2011 var det som första fullstora idrottshall i Stockholm stad på 70 år.

  Stockholm, 2011.