Förstora
 
 • g
   
   
   
 •  

  Nexus
  Stål ramar in nya möten

  När hyresgästerna på Blasieholmen 55 i Stockholm efterfrågade en naturlig plats för informella möten fick TEA i uppdrag av Humlegården Fastigheter att renovera byggnadens ljusgård för ändamålet.

  TEA:s lösning blev tio vita bågar i solitt stål som reser sig ur stengolvet och ramar in ett nytt våningsplan mitt i innergården. Via nyupptagna dörrar i gårdsfasaderna, loftgångar och trappor länkar konstruktionen samman fastighetens kontorsplan vilket skapar nya möjligheter för både spontana och planerade möten. En väl tilltagen trapp under de tio meter höga och 6,5 ton tunga stålbågarna fungerar också som läktare för stående samlingar och föredrag.

  För att ge atriet samt omkringliggande kontor maximalt med ljus från gårdens takfönster har trappor och bjälklag försetts med räcken av glas. Golvytorna har konstruerats för att dämpa gångljud samt buller och merparten av undertaken har beklätts med vit akustikputs.

  Konstruktionen – som getts namnet Nexus – stod klar i maj 2017.

  Stockholm, 2017