Förstora
 
 • g
   
   
   
 •  

  Barkarby SIX
  Hyresrätter och bokaler i Barkarby

  TEA fick 2017 uppdraget av Brabo Stockholm att utveckla attraktiva och moderna bostäder inom Kvarter 6, med utgångspunkt i de i detaljplanen givna förutsättningarna kring gatufasadens utformning, förgårdsmark, hushöjder etc.
  Kvarter 6 omgärdas av gator på tre sidor. Beställarens önskan om stor variation i bostädernas storlek och utformning resulterade i två friställda husvolymer med sinsemellan egen karaktär och färgsättning.
  En utmaning var gårdens läge mot norr. Genom en öppning mellan husen kan dagsljus reflekteras mot den ljusa gårdsfasaden och nå in till entréterrasser och uteplatser.
  Loftgångshusets balkonger och ”bokaler” mot Barkarbyvägen är urbana motiv som skänker liv till gaturummet. I mötet med Mustanggatan har hörnet accentuerats med en snedställd huskropp med attraktiva lokaler i bottenvåningen.
  En förutsättning var att fasaderna skulle uppvisa vertikalitet. Vi har därför valt att arbeta med stående fönsteröppningar och ett varierat fasadliv som samtidigt tydliggör entréplatserna mot Mustanggatan och Viggengatan.
  En indragen takvåning har givit möjlighet till generösa längsgående takterrasser åt flera väderstreck.
  Färgsättning och materialval harmoniserar med omgivande bebyggelse men skänker också kvarter 6 en egen och stark identitet.

  Barkarby, 2020