Förstora
 
 • g
   
   
   
 •  

  Solhem och Smörblomman
  För möten över generationer.

  Längs med Åsevadsgatan ligger Mönsterås nya vård- och omsorgsboende Solhem och förskolan Smörblomman, som TEA ritat för Vectura Fastigheter.

  Den gemensamma huvudentrén rymmer en kombinerad matsal och samlingssal och ett café som drivs av boende på ett LSS-boende i närområdet. Entrén utgör byggnadens nav och sociala mötesplats, där förskolebarn, äldre, vänner och familj kan mötas och umgås. Gården är stor med separata avskiljbara delar för barnen och för de äldre. Utöver sina egna utemiljöer samutnyttjar verksamheterna en del av gården med bl a växthus, odlingar, pergola och utegym. Närheten mellan de barnen och de äldre skapar möjlighet för möten och relationer över generationsgränser.

  Kontorsytor samutnyttjas av verksamheterna, möjliggör personalsynergier och skapar trygghet.

  Vård- och omsorgsboendet i två våningar och förskolan i en våning är fint inpassad i Mönsterås villasamhälle. Ett varierat taklandskap ger en tydlig identitet, och robusta och naturliga material som tegel, trä och gröna tak ger en hållbar byggnad med lång livslängd.
  Förskolans lekfulla och färglada interiörer skapar en överraskande och omhändertagen inomhusmiljö.

  Solhem och Smörblomman stod färdiga för inflytt våren 2020.

  Mönsterås, 2020