Förstora
 
 • g
   
   
   
 •  

  Sigtuna stadsängar
  Vård- och omsorgboende med trygghetslägenheter

   TEA har under de senste 8 åren ritat flera moderna vård- och omsorgsboenden, från tidiga skisser och markanvisningar till färdiga bygghandlingar.2015 fick TEA i uppdrag av Vectura Fastigheter att studera nyttjandet av ett kvarter, i samband med utvecklingen av den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar. För att lösa uppgiften i enlighet med planbestämmelserna föreslogs ett vård- och omsorgsboende i fyra våningar med lokaler i bottenvåningen mot den nya torgbildningen samt ett trygghetsboende i fyra våningar samt vindsvåning på tomtens södra del.
  Kvarteret har fått sin variation och fasadindelning med tegel och putskulörer som en referens till småstaden Sigtuna.
  På den avskiljda gården finns växthus och plats för odling för de boende.Projektet är under uppförande.

  Sigtuna, 2020