Förstora
 
 • g
   
   
   
 •  

  Flinks Järn
  Butik i tätbebyggt område

   

  Efter 25 år på samma adress var Flinks Järn 2009 uppsagda från sina lokaler på västra Kungsholmen. TEA fick då uppdraget att uppföra en ny lokal i grannkvarteret, där 2 500 kvadratmeter butiksyta skulle beredas plats i ett redan tätbebyggt område.

  Den nya butiken skapades genom att bygga in ett gårdsmellanrum som fogades samman med omgivande befintliga byggnadskroppar från 40-, 50- och 80-talet. På grund av hela områdets förtätning med omfattande nybyggnationer av bostäder säkerställdes parkeringsmöjligheter för butikens kunder genom en uppfartsramp till P-platser ovanpå lokalen.

  Lösningarna för logistik och varumottagning möjliggjorde också en stor glasad entré trots den begränsade ytan. År 2011 stod lokalen klar på Lindhagensgatan 133.

  Stockholm, 2011.