Förstora
 
 • g
   
   
   
 •  

  Kv Bronsåldern
  Det sociala mötet i fokus

  TEA har på uppdrag av Vectura Fastigheter ritat ett vård och omsorgsboende med 60 lägenheter och 37 trygghetslägenheter i den nya stadsdelen Mariastaden, Helsingborg.

  Lägenheterna är organiserade kring ett byggnadens sociala nav; de gemensamma ytorna för umgänge såsom matsal och vardagsrum. Generösa balkonger i flera väderstreck skapar möjlighet för nära utevistelse. På gården finns promenadslingor och plats för odling i nära samband med samlingssal och aktivitetsrum för gemensamma aktiviteter.

  Det bruna teglet i olika nyanser för tankarna till stadens lokala byggnadstradition. Ljus puts och en uppdelning av byggnaderna i olika huskroppar bryter ned skalan trots en ganska hög exploatering.

  Boendet och hyresbostäderna stod färdiga för sina nya hyresgäster under våren 2019.

  Helsingborg, 2019